Day: May 5, 2022

เครื่อง กำจัด ความชื้น

พามารู้จักกับเครื่องกำจัดความชื้น ลดความชื้นดีอย่างไรพามารู้จักกับเครื่องกำจัดความชื้น ลดความชื้นดีอย่างไร

เครื่องกำจัดความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น ( Dehumidifier ) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในภาคของอุตสาหกรรม อย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ผลิตยา ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ความชื้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนั้นยังทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก เกิดสนิมง่ายด้วย รวมถึงก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด   ด้วยเหตุนี้เอง จึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องกำจัดความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกันกับแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ ...