Tag: เพชร 1 กะรัต

เพชร 1 กะรัต

ซื้อเพชร 1 กะรัต ดีไหม และการดูเพชรแท้ที่อยู่ในตัวเรือนซื้อเพชร 1 กะรัต ดีไหม และการดูเพชรแท้ที่อยู่ในตัวเรือน

เพชร 1 กะรัต ถือเป็นเพชรที่ได้รับความนิยม น้ำหนักกำลังดี ราคาเริ่มต้นไม่แพงมาก โดยเฉพาะแหวนเพชรแต่งงาน 1 กะรัต ได้รับความนิยมสูง กะรัต คือหน่วยที่ใช้เรียกน้ำหนักของเพชร โดยเพชร 1 กะรัตเทียบเท่าเพชรที่หลัก 0.20 กรัม นอกจากกะรัตแล้วยังมีหน่วยที่เรียกว่า ตัง เพชร ...